Deze website is gesloten.

Het agrarisch natuurbeheer in Eemland wordt sinds 1 januari 2016 uitgevoerd op basis van ANLb onder verantwoordelijkheid van het Collectief Eemland (v.h. Ark & Eemlandschap).